Marte Nordanger

Marte Nordanger

Marte Nordanger er førsteamanuensis i norsk ved Høgskolen i Innlandet. Hun underviser og veileder i fag knyttet til andrespråkslæring og andrespråksdidaktikk i grunnskolelærerutdanningen, på etter- og viderutdanningskurs for lærere, og i masterprogrammet i kultur- og språkfagenes didaktikk. Forskningsinteresser er hvordan tidligere språkerfaringer påvirker læringen av grammatiske kategorier i andrespråket, og hvordan kunnskap om språk etableres og brukes hos en som lærer et nytt språk. Hun er også opptatt av hvordan disse sidene ved språklæring samvirker med forhold i omgivelsene. Hun har doktorgrad om voksne russiskspråklige og engelskspråkliges tilegnelse av bestemthet i norsk.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Type
Språk/målform