Markus Jerkø

Markus Jerkø har bakgrunn fra filosofi og juss. Han er ph.d. i rettsvitenskap fra 2015 og er tilsatt ved Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, UiO. Han har blant annet utgitt boken Bevisvurderingens rettslige rammer - Bevistema, bevisbyrde, beviskrav (2017).

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform