Marit Hegg Reime

Marit Hegg Reime

Omtale
Marit Hegg Reime er cand.polit. med hovedfag i sykepleievitenskap og er ansatt som førstelektor ved Høgskulen på Vestlandet. Hun er utdannet sykepleier med videreutdanning i henholdsvis gastroenterologisk sykepleie, veiledning og kunnskapsbasert praksis. Reime har yrkeserfaring fra medisinske og kirurgiske sengeposter og har veiledet bachelorstudenter på gastrokirurgiske avdelinger i en årrekke. Hun er også fagansvarlig for en nasjonal videreutdanning i gastroenterologisk sykepleie ved Høgskulen på Vestlandet.
Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1