Marie Aakre

Marie Aakre

Marie Aakre er sykepleier og kreftsykepleier med videreutdanning i personalledelse, pedagogikk, veiledning og helsetjenesteetikk. Hun har vært høgskolelærer, før hun i nærmere 20 år var oversykepleier ved Kreftklinikken ved St. Olavs Hospital. Der var hun prosjektleder for etableringen av landets første hospice-enhet. Aakre har deltatt i flere offentlige utvalg, råd og prosjekter, blant annet som leder av Rådet for sykepleieetikk. Hun arbeider nå som seniorrådgiver, forfatter, foredragsholder og veileder i sykepleie, ledelse og anvendt etikk. I 2007 ble hun utnevnt til ridder av 1. klasse av Den kongelige norske St. Olavs Orden. I 2013 ble hun æresmedlem i NSF.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform