Marie Aakre

Omtale
Marie Aakre er sykepleier med tilleggsutdanning i pedagogikk, statistikk og forskningsmetodikk, personaladministrasjon og ledelse, veiledning og helsefaglig etikk.
Hun er kjent for sitt arbeid knyttet til kreftomsorg og omsorg ved livets slutt, og var sentral i arbeidet med å etablere Kreftavdelingen og Seksjon lindrende behandling ved Regionsykehuset i Trondheim. Hun leder for tiden Rådet for sykepleieetikk i NSF, og er rådgiver og prosessveileder i VEV (Verksted for etikkvirksomhet) ved Unnik i Trondheim.
Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2