Mari-Ann Igland

Mari-Ann Igland

Mari-Ann Igland er professor ved Avd. for lærer- og tolkeutdanning, Høyskolen i Sør-Trøndelag og professor II ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger. Hun har skrevet avhandling om pedagogisk tekstrespons og publisert en rekke arbeider om ulike emner knyttet til skriving og skriveopplæring, bl.a. elevtekstanalyse, literacy og skriftlig argumentasjon. For tida forsker hun på respons og andre literacy-praksiser i digitaliserte klasserom på ungdomstrinnet.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform