Margunn Aanestad

Margunn Aanestad

Margunn Aanestad er professor i informasjonssystemer ved Institutt for informatikk, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo og ved Institutt for informasjonssystemer, Fakultet for samfunnsvitenskap, Universitetet i Agder. Hun er sivilingeniør med spesialisering i medisinsk teknologi, og hennes ph.d.-grad fra Universitetet i Oslo (2002) omhandler utfordringene ved å utvikle og innføre telemedisin i spesialisthelsetjenesten. Hun har redigert flere bøker om IKT-basert innovasjon i helsesektoren, og hun forsker på utvikling og innføring av pasient- og innbyggerrettede helsetjenester.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform