Lise Iversen Kulbrandstad

Lise Iversen Kulbrandstad

Lise Iversen Kulbrandstad er professor i norskdidaktikk ved Høgskolen i Innlandet. Hun er studieleder for høgskolens doktorgradsprogram i profesjonsrettede lærerutdanningsfag og underviser og veileder på programmet og i grunnskolelærerutdanningen. Forskningsinteressene dreier seg om lesing, litterasitet, andrespråksdidaktikk, lærerutdanning og læreres profesjonelle utvikling.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3

Område og fag
Type
Språk/målform