Line Lindenskov

Line Lindenskov

Omtale
Line Lindenskov er førstelektor ved VID vitenskapelige høgskole i Oslo og leder av VID Akuttmedisinske Studentforening. Hun er utdannet sykepleier, har en master i sykepleievitenskap og lang erfaring fra sengepost og akuttmedisin. Lindenskovs forskningsområde er simulering som didaktisk tilnærming.
Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1