Lasse Thoresen

Lasse Thoresen

Lasse Thoresen er komponist og professor emeritus i komposisjon ved Norges musikkhøgskole. Han har vært gjesteprofessor ved Escola Superior de Música de Catalunya, Barcelona i 2007, og ved McGill universitetet i Montreal 2013–2015. Flere av hans verker har oppnådd stor anerkjennelse både i Norge og internasjonalt, og han har mottatt bestillinger fra norske symfoniorkestre og ledende utøvere og ensembler. Thoresen har mottatt en rekke priser, blant annet Nordisk råds musikkpris i 2010 og Prix Jacques Durand de l’Institut de France. Han har gjort et pionerarbeid innen auditiv analyse av klangkvalitet og form («Aural Sonology»). En samlet fremstilling ble publisert i Emergent Musical Forms. Aural Explorations (University of Western Ontario, 2015). Prosjektet har oppnådd internasjonal anerkjennelse, og er benyttet i atskillige doktorgradsavhandlinger (Sorbonne, McGill, Norges Musikkhøgskole o.a.). Blant hans nylige publikasjoner er «Energy in Music: An Inventory of Observations and Ideas» publisert i International Journal of the Dutch- Flemish Society for Music Theory (2022) og «Stillheten er lydsinnets himmelhvelving» i Musikkfilosofiske tekster. Tanker om musikk – og språk, tolkning, erfaring, tid, klang, stillhet m.m. redigert av Øivind Varkøy og Henrik Holm (Cappelen Damm Akademisk, 2020).

Titler i salg

Viser 1 - 4 av 4