Lasse Morten Johannesen

Lasse Morten Johannesen

Lasse Morten Johannesen var førstelektor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo. Han hadde lang erfaring med å undervise i norsk språk og kommunikasjon for utenlandsk helsepersonell og forsket på journalføring forfattet av sykepleiere med norsk som førstespråk og norsk som andrespråk.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2