Kristin Skinstad van der Kooij

Kristin Skinstad van der Kooij er førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet. Hun underviser og forsker innenfor feltet kritisk flerkulturell pedagogikk. Hennes forskning og undervisning har spesielt fokus på samarbeid mellom skoler, bibliotek, museer, freds- og menneskerettighetssentre og lærerutdanningen om utviklig av inkluderende undervisning.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform