Knut Ruyter

Knut Ruyter

Knut W. Ruyter er professor II ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo og avdelingsdirektør for De regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. Ruyter er utdannet teolog fra USA og har doktorgrad i etikk fra Universitetet i Oslo.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2