Kjetil Hafstad

Kjetil Hafstad

Kjetil Hafstad er dr. theol. professor (emeritus) i dogmatikk (troslære)ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Dr (troslære). Viktige forskningsfelt:nyere systematisk teologi, pedagogiske teorier og historiekontekstuell teologi og frigjøringsteologi.

Titler i salg

Viser 1 - 4 av 4