Kirsten Palm
© Foto: Sonja Balci

Kirsten Palm

Kirsten Palm er dosent i norsk ved OsloMet – storbyuniversitetet. Hun underviser i norsk og norsk som andrespråk på alle nivåer i grunnskolelærerutdanningen og har også lang erfaring med etter- og videreutdanningskurs for lærere. Hun er særlig engasjert i tilrettelegging av opplæringen for flerspråklige elever i det ordinære klasserommet og hvordan flerspråklighet kan være en ressurs
i opplæringen. Hun har skrevet flere bøker. Sammen med Else Ryen har hun også skrevet flere artikler om kartlegging av språkferdigheter.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform