Ken Friedman

Professor Ken Friedman har publisert en rekke artikler i refereed journaler og skrevet flere fagbøker. Han har arbeidet som reviewer i en rekke internasjonale tidsskrifter og i flere evalueringskomiteer.

Titler i salg

Listen er tom