Karoline Hagen
© Foto: Sturlason.no

Karoline Hagen

Karoline Hagen (f. 1989) har mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og er advokat og assosiert partner i Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS. Hun arbeider primært med fast eiendoms rettsforhold, plan- og bygningsrett og entrepriserett, og har spesialkompetanse innenfor vei-, vann- og avløpsrett. Hun er leder for eiendomsgruppen i advokatfirmaet, og har prosedyreerfaring for både tingretten og lagmannsretten. Hagen er fast foreleser på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), og holder på forespørsel foredrag for eksterne aktører.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2