Kari Brodtkorb

Kari Brodtkorb

Kari Brodtkorb er førstelektor ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Universitetet i Agder.
Hun er sykepleier med videreutdanning i psykiatrisk sykepleie og embedseksamen i sykepleievitenskap. Brodtkorb har klinisk erfaring fra eldreomsorg og psykisk helsetjeneste, og har tidligere arbeidet ved Lovisenberg diakonale høgskole og Songdalen undervisningssykehjem.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2