Johannes Flisnes Nilsen

Johannes Flisnes Nilsen

Johannes Flisnes Nilsen er jurist fra Universitetet i Bergen, med spesialisering innen menneskerettigheter og flyktningrett fra University of Cape Town. Nilsen er ansatt hos Sivilombudsmannens forebyggingsenhet, som foretar besøk til steder der mennesker er fratatt friheten i Norge, som fengsler, politiarrester, institusjoner innen det psykiske helsevernet og barnevernet. Formålet med arbeidet er å forebygge tortur og umenneskelig behandling. Han er også redaksjonsmedlem i tidsskriftet Kritisk Juss og medlem i Skandinavisk isolasjonsnettverk (SI).

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform