Jan Erik Skjølås

Jan Erik Skjølås

Jan Erik Skjølås er sykepleier med videreutdanning i psykiatrisk sykepleie og tilleggsutdanning i økonomi og ledelse, veiledning/konsultasjonsmetodikk og tegnspråk. I 2015 ble han utdannet forbedringsagent gjennom Helsedirektoratet. Skjølås er ansatt som seksjonsleder LEVE i stiftelsen Kirkens Bymisjon, Trondheim. Han har tidligere jobbet både innen akuttpsykiatri, alderspsykiatri, med psykoseproblematikk og i overdoseteam.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform