Irene Brodshaug

Irene Brodshaug

Irene Brodshaug er ansatt som fagsykepleier ved avdeling for anestesisykepleie, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål. Hun er utdannet anestesisykepleier og har mastergrad i sykepleievitenskap fra Universitet i Oslo.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Type
Språk/målform