Ingvill Merete Stedøy

Ingvill Merete Stedøy

Ingvill Merete Stedøy har hovedfag fra Universitetet i Oslo, og doktorgrad i matematikk fra NTNU i Trondheim, hvor hun nå er ansatt som førsteamanuensis. Stedøy var den første lederen for Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen fra 2002 til 2009. De siste åtte årene har hun vært lektor ved Lillestrøm videregående skole. Stedøy var medlem av alle læreplangruppene for Kunnskapsløftet og skrevet lærebøker i matematikk for ungdomstrinnet, grunnskolen og videregående. Hennes forsknings- og utviklingsarbeider er knyttet til motivasjon / lysten til å lære, utvikling av elevaktive arbeidsformer, differensiering og formell bruk av matematisk språk.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2