Ingvild Skumlien Furuseth

Ingvild Skumlien Furuseth (f. 1991) er utdannet siviløkonom med spesialisering innen samfunnsøkonomi. Hun jobber som forsker ved seksjon for vann og samfunn ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA), der hun er involvert i en rekke forskningsprosjekter og oppdrag relatert til naturressursøkonomi og policy. Hennes primære fokus er urban klimatilpasning og vannforvaltning gjennom naturbaserte løsninger, og da spesielt ulike virkemidler som politikk, finansieringsmekanismer og insentiver for å fasilitere implementering av naturbaserte løsninger.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2