Ingrid Frenning

Ingrid Frenning

Ingrid Frenning er førstelektor i kroppsøving ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT Norges Arktiske Universitet. Hun har i mange år utdannet lærere i kroppsøving og friluftsliv for skole og barnehage. Hun er spesielt opptatt av kroppsøvingsdiaktikk, friluftsliv og svømming, og hun ser det som en viktig oppgave å utdanne reflekterte lærere med evne til endring.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform