Inger Throndsen

Inger Throndsen

Inger Throndsen var nasjonal prosjektleder for TALIS 2018. Hun var ansatt som forsker ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo, fram til høsten 2019. Throndsen har vært involvert i både nasjonale og internasjonale undersøkelser rettet mot skolesektoren. Hun var prosjektleder for ICILS 2013 (International Computer and Information Literacy Study) og ledet evalueringen av Utdanningsdirektoratets prosjekt «Bedre vurderingspraksis». Hun har mange års erfaring fra skolen og har arbeidet både som lærer, pedagogisk veileder og skoleleder.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2