Heiko Droste

Heiko Droste

Heiko Droste (f. 1963), sedan 2015 professor i historia och föreståndare för stads- och kommunhistoriska institutet på Stockholms universitet. Hans forskningsintressen gäller den förmoderna historien, i synnerhet stadshistoria i Sverige och Östersjöområdet, mediehistoria och historiebruk. Hans senaste publikation undersöker den barocka nyhetsmarknaden.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2