Hasti Hamidi

Hasti Hamidi

Hasti Hamidi har jobbet gjennom mange år og på ulike arenaer for å fremme sosial rettferdighet og motarbeide rasisme og marginalisering av flerminoriteter. Hamidi jobber til daglig som fagansvarlig for mangfold og inkludering i ideell sektor, og har tidligere vært lokalpolitiker i Gamle Oslo. Hun er aktiv i samfunnsdebatten om minoriteters rettigheter, og skriver og foreleser om rasisme og rasialisering. Hamidi skriver masteroppgave om særskilte utfordringer skeive innvandrere møter på i norskopplæringen.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform