Hanne Kristin Tuntland

Hanne Kristin Tuntland

Omtale
Hanne Tuntland er ergoterapeut og cand.san. og klinisk ergoterapeutspesialist i eldres helse. Hun er ansatt som førstelektor ved Høgskulen på Vestlandet og har medvirket i flere bøker innen gerontologi/geriatri, samt publisert en rekke artikler innen kunnskapsbasert praksis.
Titler i salg

Viser 1 - 5 av 5