Hanne Kristin Tuntland

Hanne Kristin Tuntland

Hanne Tuntland er ergoterapeut og cand.san. og klinisk ergoterapeutspesialist i eldres helse. Hun er ansatt som førstelektor ved Høgskulen på Vestlandet og har medvirket i flere bøker innen gerontologi/geriatri, samt publisert en rekke artikler innen kunnskapsbasert praksis.

Titler i salg

Viser 1 - 5 av 5

Område og fag
Språk/målform