Guro Kirkerud

Guro Kirkerud

Guro Kirkerud er stipendiat ved OsloMet, Senter for profesjonsstudier. Hun er offentlig PhD stipendiat og arbeider som skolefaglig rådgiver i Ringsaker kommune. Kirkerud har 20 års erfaring som skoleleder. Forskningsinteressene er knyttet til lærerprofesjon, profesjonskunnskap, skoleledelse og kvalifisering.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Type
Språk/målform