Gro Sørensen

Gro Sørensen

Gro Sørensen er utdannet intensivsykepleier og klinisk sykepleiespesialist i hjerte- og lungetransplantasjon. Hun er ansatt ved thoraxkirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, hvor hun også er VAD-koordinator. Sørensen deler arbeidstiden sin mellom klinisk arbeid i avdelingen, undervisning internt og eksternt og oppfølging av pasienter med LVAD og annen type mekanisk sirkulasjonsstøtte.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform