Gro Hagemann
© copyright: Institutt for samfunnsforskning

Gro Hagemann

Gro Hagemann, født 1945, er professor emerita ved Universitetet i Oslo. Hennes forskning faller innenfor moderne historie med særlig interesse for å se samfunnet og samfunnsendringer i et kjønnsperspektiv. Hun har blant annet skrevet om arbeidsliv, skole, velferd og feminisme, i tillegg til bredere norgeshistorie fra perioden 1870–1905. Hun har også ledet et prosjekt om husarbeidets historie og deltatt i EU-prosjektet CLIOHRESnet.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform