Grete Wennes

Grete Wennes

Grete Wennes var utdannet dr.oecon. fra Norges Handelshøyskole med spesialfelt ledelse av kunstneriske virksomheter. Hun forsket innenfor det store temaet ledelse og jobbet med ledelse og ledelsesutvikling i både offentlig og privat sektor. Wennes var førsteamanuensis ved Trondheim Økonomiske Høgskole/HiST og underviste i fag som ledelse, kunnskapsledelse og samfunnsvitenskapelig metode. Hun var også programkoordinator for Master i Kunnskaps- og Innovasjonsledelse i samarbeid mellom HiST, HiNT, CBS og Learning Lab Denmark.

Wennes hadde en rekke styreverv innen kultur, blant annet som visepresident i Norges Musikkorps Forbund. Videre var hun en entusiastisk foredragsholder i både inn- og utland.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform