Grete Wennes

Grete Wennes

Omtale

Grete Wennes er utdannet dr.oecon. fra Norges Handelshøyskole med spesialfelt ledelse av kunstneriske virksomheter. Hun er i dag en aktiv forsker innenfor det store temaet ledelse og jobber med ledelse og ledelsesutvikling i både offentlig og privat sektor. Wennes er førsteamanuensis ved Trondheim Økonomiske Høgskole/HiST og underviser i fag som ledelse, kunnskapsledelse og samfunnsvitenskapelig metode. Hun er også programkoordinator for Master i Kunnskaps- og Innovasjonsledelse i samarbeid mellom HiST, HiNT, CBS og Learning Lab Denmark.

Wennes har en rekke styreverv innen kultur, blant annet som visepresident i Norges Musikkorps forbund. Videre er hun en entusiastisk foredragsholder i både inn- og utland.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1