Gül Øzerk

Gül Øzerk

Gül Øzerk er universitetslektor i grunnskolelærerutdanningene ved OsloMet. Hun har mastergrad i pedagogisk-psykologisk rådgivning og har lang erfaring fra Oslo PPT. Øzerk har også videreutdanning i organisasjonspsykologi. Forskningsinteressene er motivasjon, akademisk kjedsomhet, sosiale ferdigheter, læringsmiljø og tilpasset opplæring. Hun har publisert artikler om akademisk kjedsomhet og sosiale ferdigheter hos barn med spesialpedagogiske behov.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform