Frank Grimstad

Frank Grimstad

Frank Grimstad, cand.philol., er høgskolelektor emeritus ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag, VID vitenskapelige høgskole, Oslo. Han har arbeidserfaring som kateket, avdelingsleder i Kirkerådet og som administrerende direktør i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. Han har lang erfaring som foreleser innenfor kirkelig ledelse og organisering og som forfatter av artikler og veiledningsmateriell.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2