Erik Andrew

Erik Andrew er cand.pharm. og dr.philos. Han har vært professor 2 ved Farmasøytisk institutt i farmakologi og toksikologi ved Universitetet i Oslo og leder av Giftinformasjonen.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform