Ellen Marie Lykke Trier

Ellen Marie Lykke Trier

Ellen Marie Lykke Trier er ansatt som stipendiat ved VID vitenskapelige høgskole, studiested Diakonhjemmet. Hun forsker på palliasjon i kommunehelsetjenesten og pårørendes erfaringer. Trier er utdannet sykepleier og har hovedfag i helsefag. Mange års sykepleieerfaring fra Hospice Lovisenberg dannet grunnlaget for hennes hovedfagsarbeid om stell av døende. Trier har vært med på å etablere sengeposten ved Hospice Lovisenberg i Oslo og en lindrende enhet i Moss kommune.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform