Ellen Marie Lykke Trier

Ellen Marie Lykke Trier

Omtale
Ellen Marie Lykke Trier er engasjert som høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold. Hun er utdannet sykepleier og har hovedfag i helsefag. Mange års sykepleieerfaring fra Hospice Lovisenberg dannet grunnlag for hennes hovedfagsarbeid om stell av døende. Trier har vært med på å etablere sengeposten ved Hospice Lovisenberg i Oslo og en lindrende enhet i Moss kommune.
Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1