Ellen M. Kulset

Ellen M. Kulset

Ellen M. Kulset er førsteamanuensis og statsautorisert revisor og underviser i revisjon ved USN Handelshøyskolen ved Universitetet i Sørøst-Norge og ved Norges Handelshøyskole (NHH). Når det gjelder forskning, er hun først og fremst interessert i fagfeltet revisjon og da særlig revisjonsmetode, men hun har i denne boken også bidratt innenfor mer tverrfaglige emner i skjæringsfeltet mellom revisjon, regnskap og jus. Ellen M. Kulset har en ph.d. i revisjon fra NHH. Videre er hun utdannet siviløkonom og har høyere revisorstudium fra NHH. Hun har tidligere vært ansatt som doktorgradsstipendiat ved samme sted og har arbeidet som manager i finansgruppen i KPMG i Oslo.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2