Elin Kvande

Elin Kvande

Elin Kvande er professor i sosiologi ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. Hun har skrevet en rekke artikler og bøker om arbeidsliv og kjønn. Hun arbeider nå med NFR prosjektet «New Theoretical Perspectives on the Nordic Model of Work-Family Reconciliations», hvor fokus rettes mot den norske modellens bærekraft I lys av økende internasjonalisering. Hun har også publisert artikler og bøker om velferdsstat og fedre. Den siste boken kom i 2013 og hadde tittelen Fedrekvoten og den farsvennlige velferdsstaten.

Titler i salg

Listen er tom