Einar Egenæs

Einar Egenæs

Einar Egenæs er sosionom med Helsefag hovedfag, studieretning profesjonsetikk og diakoni. Inntil 2021 ansatt ved S-BUP, Avdeling for barn og unges psykiske helse, Oslo universitetssykehus HF. Erfaren familieterapeut og sosialarbeider med 36 år i rusfeltet, BUP, ambulant team og Barne- og ungdomsklinikken. Interessefelt: Sosialt Arbeid, dialogisk psykoterapi, nettverksarbeid, etikk, romteori, fenomenologi og hermeneutikk.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2