Didrik Örn Gunnarsson
© Kristin Arnarsdottir

Didrik Örn Gunnarsson

Didrik Örn Gunnarsson er doktorgradsstipendiat i markedsføring ved Handelshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet, campus Harstad. Hans doktorgradsarbeid omfatter utstrakt bruk av felteksperimenter i fysiske dagligvarebutikker for å studere effektene av ulike stimuli på forbrukernes atferd i slike naturlige butikkmiljøer.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1