Christine B. Meyer

Christine B. Meyer

Omtale
Christine B. Meyer er finansbyråd i Bergen Kommune og har permisjon fra stillingen som førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole. Hun har fusjoner og oppkjøp som sitt spesialfelt og har utgitt en rekke vitenskapelige artikler om temaet. Hennes forskning har vært konsentrert rundt hvorfor virksomheter fusjonerer og kjøper opp, og hvilke utfordringer en står overfor i integrasjonsprosessen.
Titler i salg

Listen er tom