Cathrine Grimsgaard

Cathrine Grimsgaard

Cathrine Grimsgaard er sosionom med mastergrad i profesjonsetikk og arbeider i dag som høgskolelektor ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Høgskolen i Innlandet. Hun er medlem av forskergruppen De etiske rommene (ESPACE) ved Det teologiske fakultet ved Universitet i Oslo. Hun har vært bidragsyter i bøkene Rom og etikk (2017) og Problembarna (2019). Grimsgaard disputerte ved Høgskolen i Innlandet 5. desember 2019 med avhandlingen Om å holde noe av et barns liv i sin hånd. Samtaler mellom profesjonelle og barn som har psykisk syke eller rusavhengige foreldre: et etisk og narrativt perspektiv.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3