Catherine Snow

Catherine Snow

Catherine E. Snow er professor ved Harvard Graduate School of Education. Hun har omfattende forskning på barns første- og andrespråktilegnelse, på relasjoner mellom barns talespråk og leseforståelse og på bruk av klasseromsamtaler og diskusjon for å fremme leseforståelse.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform