Britt Unni Wilhelmsen

Britt Unni Wilhelmsen

Omtale
Britt Unni Wilhelmsen er professor emerita dr.philos. ved Seksjon for mat og helse, Avdeling for lærerutdanning, Høgskulen på Vestlandet. Hun har undervisningserfaring fra lærer-, førskolelærer- og folkehelseutdanningene. Forskningsområdet har vært forebyggende og helsefremmende tiltak blant barn og unge og hun har publisert vitenskapelige artikler om evaluering av helsefremmende tiltak for målgruppene. I tillegg er hun redaktør for bøker som vurderer barnehagen og skolen som arena for folkehelsearbeid.
Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1