Britt Unni Wilhelmsen

Britt Unni Wilhelmsen

Britt Unni Wilhelmsen er professor emerita dr.philos. ved Seksjon for mat og helse, Avdeling for lærerutdanning, Høgskulen på Vestlandet. Hun har undervisningserfaring fra lærer-, førskolelærer- og folkehelseutdanningene. Forskningsområdet har vært forebyggende og helsefremmende tiltak blant barn og unge og hun har publisert vitenskapelige artikler om evaluering av helsefremmende tiltak for målgruppene. I tillegg er hun redaktør for bøker som vurderer barnehagen og skolen som arena for folkehelsearbeid.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform