Bente Ovedie Skogvang
© Foto: Høgskolen i Hedmark

Bente Ovedie Skogvang

Bente Ovedie Skogvang har doktorgrad fra Norges idrettshøgskole (2006) og jobber som førsteamanuensis ved Avdeling for folkehelsefag, Institutt for idrett og kroppsøving ved Høgskolen i Innlandet. Hun underviser i sosiologi og samfunnsvitenskapelige emner, folkehelsefag, vitenskapsteori og forskningsmetode, friluftsliv og fysisk aktivitet for funksjonshemmede. Skogvang er leder av forskningsprosjektet «Identitetsbygging og fellesskap gjennom friluftsliv, idrett og fysisk aktivitet på Riddu Riddu-festivalen» der fokus er satt på fysisk aktivitet blant samer og andre urfolk. Tidligere har hun ledet prosjektet «Daglig fysisk aktivitet og kosthold i grunnskolen», der fysisk aktivitet og friluftsliv blant elever i barne- og ungdomsskolen ble studert. Skogvang er i dag medlem av styringsgruppa for det internasjonale NORCORP-støttede prosjektet «Scandinavian women’s football goes global» og forsker på migrasjon av kvinnelige fotballspillere.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform