Astrid Klopstad Wahl

Astrid Klopstad Wahl

Astrid Klopstad Wahl er professor og leder ved Avdeling for helsefag, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, samt professor II ved Høgskulen på Vestlandet, Avdeling for helsefag. Hun er utdannet sykepleier og er dr. polit. fra universitetet i Bergen. Hennes forskningsfelt over flere år har vært kronisk sykdom, livskvalitet og mestring.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform