Asle H. Kiran

Asle H. Kiran

Asle H. Kiran er forsker i teknologifilosofi, og er spesielt opptatt av ontologiske og etiske aspekter av ulike teknologiske praksiser på helsefeltet. Et kjernespørsmål i Kirans forskning er hvordan velferdsteknologi muliggjør og begrenser forståelsen av hva et godt pasientliv kan innebære, og hvordan dette best mulig skal tas inn i planlegging og utføring av helsetjenester. Kiran har involvert i flere telemedisinske og velferdsteknologiske prosjekter i Nederland og Norge, og har publisert en rekke artikler i internasjonale tidsskrift.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform