Arne Johan Norheim

Arne Johan Norheim

Omtale
Arne Johan Norheim, f. 1961, ble utdannet sykepleier i 1986. Han tok medisinsk embetseksamen i 1996, ble spesialist i allmennmedisin i 2005 og arbeider til daglig som allmennlege. De siste 15 årene har han drevet med forskning innen komplementær og alternativ medisin, og i 2005 tok han doktorgrad innen akupunktur. Norheim har en bistilling som seniorforsker ved Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) ved Universitetet i Tromsø. Han har i en årrekke undervist på alternativmedisinske skoler og har også undervist helsepersonell på høyskoler og universiteter i komplementær og alternativ medisin.
Titler i salg

Listen er tom