Anne-Lise Tamber

Anne-Lise Tamber

Anne-Lise Tamber er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for helsefag, Institutt for fysioterapi. Hun er utdannet fysioterapeut med hovedfag og er dr.philos. med avhandlingen «Personer med svimmelhet: Symptomer, funksjon og livskvalitet». Tamber har klinisk praksis fra sykehus, sykehjem, hjemmebaserte tjenester og privatpraksis. Hun har mange års erfaring fra undervisning til og veiledning av fysioterapistudenter, og hun har holdt seminar og kurs om undersøkelse og behandling av personer med svimmelhet for kollegaer i praksisfeltet.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Type
Språk/målform