Anne Robberstad

Anne Robberstad

Anne Robberstad har vært professor ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo, siden 2006, og har lang erfaring som praktiserende advokat. Hun forsker i sivilprosess og straffeprosess, og kombinerer systematisk fremstilling av rettsregler med analyse av grunnleggende prosessteoretiske spørsmål og kritisk vurdering. Robberstad har publisert en rekke bøker, som Bistandsadvokaten, Mellom tvekamp og inkvisisjon, Rettskraft, Sivilprosess og Hvem har bevisbyrden?.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

  • Kjønn og rett av John Asland, Herman Bruserud, Hans Jacob Bull, Katrine Kjærheim Fredwall, Marit Halvorsen, Anne Hellum, Ragnhild Hennum, Maria Astrup Hjort, Ingunn Ikdahl, Bjørk Gudmundsdottir Jonassen, Jukka Mähönen, Anne Robberstad, Kirsten Sandberg, Kristin Bergtora Sandvik, Beate Sjåfjell, May-Len Skilbrei, Vibeke Blaker Strand, Eva-Maria Svensson, Trine-Lise Wilhelmsen og Tone Linn Wærstad (Open Access)
    Open Access

    Kjønn og rett

    Kvinne-, kjønns- og likestillingsperspektiver i jusstudiet

    Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2022 ISBN 9788202669690 Open Access Akademisk