Anne Marit Vesteraas Danbolt

Anne Marit Vesteraas Danbolt

Anne Marit Vesteraas Danbolt er dosent i norskdidaktikk ved Høgskolen i Innlandet. Hun underviser på grunnskolelærerutdanning for 1.–7. trinn og på etter- og videreutdanning for barnehagelærere og lærere i grunnskolen. Hennes forskningsinteresser er særlig rettet mot lese- og skriveopplæring, norsk som andrespråk og samarbeid mellom hjem og barnehage/skole når det gjelder språkstimulering og litterasitetsutvikling. Hun har også lang erfaring fra samarbeid med utdanningsinstitusjoner i sørlige Afrika.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform